Politika privatnosti

   ​Ko smo mi?
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o., Španskih boraca 66 / IV sprat / stan 10, 11070 Beograd – Novi Beograd, Srbija, Tel: +381 64 6476106, mladen.ivanov@mpresenja.rs.... obrađuje vaše podatke o ličnosti.

   Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona

   Svrha obrade i pravni osnov
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga
   ​​M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Legitimni interes
Pristanak možete povući u svakom trenutku.
Legitimni interes za obradu podataka je Dostavljanje ponude

   Korisnici podataka
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

   Zaštita podataka
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
čuvanje u bazi kojoj ima pristup samo ovlašćena osoba

M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. čuva vaše podatke tokom neograničenog vremenskog perioda.

   Automatizovano donošenje odluka i profilisanje
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

   Transfer podataka o ličnosti van EU
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

   Transfer podataka o ličnosti van Srbije
M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

   Prava građana
Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem ​​M POSLOVNA REŠENJA d.o.o. na sledeće načine:
Adresa - Španskih boraca 66 / IV sprat / stan 10, 11070 Beograd – Novi Beograd
E-mail - mladen.ivanov@mpresenja.rs
Telefon  - +381 64 6476106